O nás

Spoločnosť TODEX ja na trhu od roku 2002. Naša spoločnosť bola založená za účelom komplexnej starostlivosti o firmy a ich objekty. Zameranie našej spoločnosti je v prvom rade na spokojnosť našich obchodných partnerov zmysle nášho kréda. Preto neustále zdokonaľujeme ponuku našich služieb a kvalitu našich prác. Naša spoločnosť je riadená trojstupňovým managementom. Na základe návrhov a pripomienok našich obchodných partnerov sme dospeli k názoru, že byť k zákazníkovi blízko a dôkladne porozumieť jeho potrebám je najlepšia a najefektívnejšia cesta k jeho spokojnosti. Od prvej chvíle je našou snahou čo najviac pochopiť potreby zákazníka a spoločne nastaviť systém fungovania, tak aby náš zákazník bol dlhodobo spokojný. V prípade špeciálnych požiadaviek na jednorázové hĺbkové čistenia, výškové práce a podobne sme vždy pripravený veľmi pružne reagovať. Management s menej stupňovým riadením je bližšie ku svojím zákazníkom a je flexibilnejší vo veciach rozhodovania a rýchleho jednania.

Naša spoločnosť sa radí medzi stredne veľké spoločnosti. Medzi našich obchodných partnerov sa radia spoločnosti s regionálnou ale aj nadnárodnou pôsobnosťou. Sídlo vo Zvolene, v strede Slovenska nám umožňuje rýchlo a efektívne poskytnúť naše služby na najvyššej úrovni klientom na území celej SR.

V roku 2013 prešla spoločnosť TODEX výraznou modernizáciou a štrukturálnymi zmenami so zreteľom skvalitnenia našich služieb, zvýšenia spokojnosti našich obchodných partnerov a v neposlednom rade posilnenia postavenia spoločnosti na trhu.

Pevne veríme že sa o kvalite nami poskytovaných služieb presvedčíte aj Vy a nič nebude brániť úspešnej spolupráci.

„Pristupujme k práci tak, aby sa náš obchodný partner stal našim obchodným priateľom.“

Naše služby

Na základe požiadaviek klienta predložíme návrh upratovacieho servisu a prispôsobíme naše služby tak, aby sa docielila spokojnosť nášho zákazníka. Po prekonzultovaní a doplnení návrhu predložíme klientovi komplexný upratovací servis navrhnutý na mieru. Upratovací servis je presne vyšpecifikovaný a obsahuje všetky požiadavky na čistotu a poriadok. Následne po vzájomnej dohode vzniká zmluvný vzťah. Zmluvné činnosti sa tak môžu vykonávať na požadovanej úrovni bez toho, aby dochádzalo k nezhodám a nespokojnosti zo strany klienta. Všetky činnosti sú kompletne riadené a kontrolované našim zamestnancom. Zákazníkovi tak odpadajú všetky starosti súvisiace s upratovaním. Umožňuje mu to tak efektívne riadiť vlastné financie a čas, tak aby sa mohol plne sústrediť na výkon svojej hlavnej činnosti. Náš personál je vždy po ruke a budeme sa snažiť efektívne reagovať aj v prípade nepredvídaných situácii. Takýmto spôsobom dokážeme plne uspokojiť potreby zákazníkov v rámci administratívnych priestorov, výrobných priestorov, skladových priestorov, obchodných priestorov, hotelov a podobne.
Umývanie okien, tepovanie, vysávanie, priemyselné a hĺbkové čistenie podláh (strojové), výškové práce, umývanie exteriérov. Postaráme sa o hĺbkové upratovanie a čistenie všetkých priestorov počas plnej prevádzky alebo voľna podľa požiadaviek zákazníka. Jednorázové alebo sezónne čistiace a upratovacie práce vykonávame formou objednávky. Takéto služby dlhodobo vykonávame pre klientov z rôznych oblastí ( administratívne priestory, výrobné priestory, skladové priestory, obchodné priestory, hotely a podobne. Možno práve pri jedno rázovom upratovaní Vás presvedčíme našou ochotou, profesionálnym prístupom a otvorí nám to dvere ku komunikácii o pravidelnom upratovacom servise OUTSOURCINGU pre Vašu spoločnosť.
Kosenie, mulčovanie (všeobecná starostlivosť o trávnaté plochy), zimná údržba (posyp soľou, odstraňovanie ľadu, odhŕňanie snehu). Toto sú všetko činnosti, ktoré pre našich zákazníkov s radosťou vykonáme a postaráme sa tak o bezproblémový chod Vašej prevádzky počas celého roka.
Postaráme sa o montáž a dodávku hygienických dávkovačov a zásobníkov. Rovnako sa priebežne postaráme o dodávku spotrebných materiálov a technický stav hygienických zariadení. Nemusíte sa tak vôbec venovať činnostiam, ktoré efektívne a profesionálne zvládneme za Vás. Vy si tak nerušene môžete užívať komfort a spoľahnúť sa na reprezentatívnosť priestorov vašej spoločnosti.
Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.
Používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách ( od jedových granúl, voskové bloky až po odchytové pasce), ktoré sú väčšinou ukladané do PVC vaničiek alebo jedových staníc. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.
Dezisekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu ( šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha ). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami používané prípravky pri jemno rozptylovej aplikáci neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú.

0
zamestnancov
0
rokov na trhu
0
ročný obrat

Pracovali sme pre